Birds - Igor Mikula

Great spotted woodpecker (Dendrocopos major) / Ďateľ veľký