Birds - Igor Mikula

Middle Spotted Woodpecker- (Dendrocopos medius) / Ďateľ prostredný